صادرات تجهیزات صنعتی به ترکیه

شرکت دانش بنیان صناف با طراحی و ساخت تجهیزات هیدرواستاتیک، تنسایل و ارسال به کشور ترکیه باز هم در جهت توسعه صنعت و صادرات ایران نقش آفرینی کرد.