دستگاه تعیین مقاومت در برابر چرخه حرارتی (دمای بالا)

مشخصات دستگاه:

– سامانه کنترلی PLC

– HMI با نمایشگر 7 اینچ (رنگی)

-ذخیره سازی اطلاعات آزمون (USB)

– قابلیت ثبت اسکرین شات از صفحه HMI

– بکار گیری سازهجهت استقرار سامانه انجام آزمون

– دارای دو مخزن آب داغ با دمای 2±93 درجه و آب سرد با دمای 5±15 درجه سلسیوس

– قابلیت انجام آزمون ۱۵۰۰ چرخه حرارتی

– امکان تشخیص نشتی در سامانه لوله بندی آزمون

– بکار گیری مکانیزم‌ برای اندازه‌گیری میزان شکم‌دادگی آزمونه بادقت 1/0 میلیمتر

– عایق‌بندی‌های مناسب

– فیلتر تصفیه آب

– قابلیت اجرای طرح‌های A و B و C مطابق استاندارد

– مجهز به سامانه تأمین آب سرد 15 ، بادقت 5 ± درجه سلسیوس

– مجهز به سامانه تأمین آب گرم 93 ، بادقت 2± درجه سلسیوس

– قابلیت نمایش و تنظیم جریان آب

– مجهز به حسگرهای دما

– ابعاد دستگاه: (5/6 متر ارتفاع *5/4 متر عرض *3 متر عمق سازه)

مطابق استاندارد:

ISO13275 

INSO14559

INSO11435