افزایش دامنه آزمایشگاه کالیبراسیون

وبلاگ شرکت دانش بنیان صناف الکترونیک آریا

شرکت دانش بنیان صناف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور، با هدف افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور، پلتفرم به اشتراک‌گذاری دستگاه‌ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی را راه‌اندازی کرده است.