افزایش دامنه آزمایشگاه کالیبراسیون

شرکت دانش بنیان صناف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور، با هدف افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور، پلتفرم به اشتراک‌گذاری دستگاه‌ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی را راه‌اندازی کرده است.