آزمایشگاه شرکت دانش بنیان صناف ضمن جذب کارشناسان خبره در زمینه‌ی صنایع (پلاستیک و لاستیک)و به‌کارگیری تجهیزات آزمایشگاهی جامع و پیشرفته در جهت ارتقاء کیفیت محصولات پلیمری تولید شده در کشور بر اساس استانداردهای ملی و با استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریتی و فنی آزمایشگاه‌ها و همچنین با عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی توانسته است گام موثر و مثبتی در زمینه‌ی بهبود خدمات آزمایشگاهی در صنعت پلیمر بردارد.

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه شرکت دانش بنیان صناف:

  • انجام تست‌های شناسایی جهت آنالیز و تعیین ماهیت پایه مواد پلیمری
  • تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات پلیمری
  • انجام تست هایی از جمله TGA-STA-DSC-OIT-MFR-CBC-ESCR-IZOD-Hydrostatic Pressure-Impact-MFI-MVR-Vicat-Tensile
  • تعیین خواص حرارتی مواد پلیمری جهت پیش‌بینی رفتار در شرایط دمایی مختلف
  • مهندسی معکوس جهت آنالیز و دستیابی به پایه فرمولاسیون مواد پلیمری
  • تهیه‌ی برگه‌ی مشخصات فنی مواد و ارائه گواهی تایید کیفیت انواع محصولات پلیمری
  • ارائه راهکارهای توسعه تولید محصولات پلیمری منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی
  • انجام تحقیقات و مشارکت در انجام پروژه‌های پژوهشی و صنعتی در صنایع مختلف
  • ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای جهت بهبود تولید و ارتقاء کیفیت قطعات پلاستیکی، لاستیکی
  • ارائه راهکارهای فنی جهت بهبود فرآیندهای پایین‌دستی تولید محصولات پلاستیکی، لاستیکی