دستگاه آزمون عدم نشتی لوله های تحت فشار (خلاء) :

  1. قابلیت کنترل فشار تا 800mbar و بالاتر  
  2. قابلیت استفاده برای انواع لوله های پلاستیکی تا قطر اسمی mm63 
  3. بررسی عدم نشتی اتصال مونتاژ شده  
  4. قابلیت بررسی عدم نشتی مطابق روش A و B مطابق با استاندارد ملی 12439 
  5. دارای شیر ایمنی  
  6. دارای نمایشگر لمسی HMI