1. ابعاد دستگاه : به عرض 10 سانتی متر و طول 18 سانتی متر و ارتفاع 29 سانتی متر
  2. دارای وزنه های 0.5 و 1 و 2 و 4 کیلویی  
  3. جنس استیل  
  4. دارای نشیمنگاه وزنه ها  
  5. دارای میله ی هدایت  
  6. طراحی جهت قرار گرفتن در آون