1. نگهداری زاویه ی 90 درجه
  2. جنس استیل 
  3. ابعاد دستگاه در سه سایز متفاوت  (16/20/25)
  4. طراحی برای باز و بسته کردن  راحت 
  5. سیستم گیرایش لوله بدون نیاز به پیچ و مهره