1. میزان خم 90 درجه 
  2. دارای سیستم خم کردن بدون اسیب رساندن به لوله  
  3. مکانیزم استفاده ی راحت
  4. در سه سایز متفاوت بدون نیاز به باز و بسته کردن
  5. دارای دستگاه های کاملا مجزا  برای سایز های مختلف لوله ها